Book icon with persian name of Pubnito
فروشگاهکتابخانه

سبد خرید


تعداد کل:0

مطالعات اجتماعی چهارم

مطالعات اجتماعی چهارم

گروه نویسندگان دفتر تألیف کتاب های درسی

خداوند متعال را سپاس می گوییم که به لطف او توانستیم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ی چهارم ابتدایی را تألیف و به شما تقدیم کنیم. مطالعات اجتماعی یک حوزه ی مهمّ یادگیری است که از انسان و تعامل او با محیط های گوناگون در زمان های مختلف )حال، گذشته و آینده( و جنبه های گوناگون این تعامل )سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، محیطی و…( بحث می کند. به همین دلیل این حوزه، مفاهیم رشته های متعدّد و مختلفی چون تاریخ، جغرافیا، مدنی، اقتصاد، علوم سیاسی، حقوق، مردم شناسی و نظایر آن را در بر می گیرد. در برنامه ی درسی مطالعات اجتماعی کشور ما به منظور سازماندهی تلفیقی محتوا، پنج حوزه ی موضوعی انتخاب شده است: ١ فضا و مکان ٢ زمان، تداوم و تغییر ٣ فرهنگ و هویت ٤ نظام اجتماعی ٥ منابع و فعّالیت های اقتصادی هریک از این حوزه ها ناظر به تعدادی از رشته های مذکور بوده و تعدادی از مفاهیم کلیدی مربوط را پوشش می دهند. به علاوه، مطالعات اجتماعی یکی از دروس مهمّ حامل «آداب و مهارت های زندگی » محسوب می شود. برنامه ی درسی مطالعات اجتماعی با توجّه به رویکرد کلّی برنامه ی درسی ملّی مبتنی بر فطرت گرایی توحیدی و اهتمام به شکوفایی آن، سعی می کند زمینه های تربیت فردی و اجتماعی کودکان و نوجوانان را فراهم آورد. از این روی، هدف غایی مطالعات اجتماعی تربیت افرادی مؤمن، مسئول، آگاه و توانمند در زندگی فردی و اجتماعی، پای بند به اخلاق و ارزش های دینی و علاقه مند به ایران و هویت اسلامی ایرانی است. به منظور تحقّق قابلیت کاربردی دروس و پیوند آن با زندگی واقعی لازم است که شما معلّم عزیز به اهداف اصلی این درس توجّه و تأکید کنید و دانستنی ها و اطّلاعات کتاب را به عنوان بستری برای تحقّق اهداف اصلی و منبعی برای کاوشگری دانش آموزان قلمداد کنید. این توجّه بدون شک بر الگوهای تدریس، انتظارات یادگیری و شیوه های ارزشیابی شما تأثیر خواهد گذاشت. این کتاب درسی شامل 6 فصل است که در هر فصل دو یا چند حوزه ی موضوعی که در بالا اشاره شد و مفاهیم کلیدی مربوط به آنها، با یکدیگر تلفیق می شوند. سال گذشته، دانش آموزان آموزش این درس را از خانه و خانواده شروع کردند و تا مدرسه ادامه دادند. امسال این آموزش ها از محلّه، شهر و روستا دنبال می شود و تا سطح کشور ادامه دارد. این کتاب، همچنین شامل کاربرگه هایی است که در پایان آن آمده است. این کاربرگه ها جزِء کتاب درسی و دربرگیرنده ی بخشی از محتوا هستند که باید در حین فرایند تدریس، فعّالیت های آن توسّط دانش آموزان انجام شوند. اغلب این کاربرگه ها در کلاس تکمیل می شوند...خداوند متعال را سپاس می گوییم که به لطف او توانستیم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ی چهارم ابتدایی را تألیف و به شما تقدیم کنیم. مطالعات اجتماعی یک حوزه ی مهمّ یادگیری است که از انسان و تعامل او با محیط های گوناگون در زمان های مختلف )حال، گذشته و آینده( و جنبه های گوناگون این تعامل )سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، محیطی و…( بحث می کند. به همین دلیل این حوزه، مفاهیم رشته های متعدّد و مختلفی چون تاریخ، جغرافیا، مدنی، اقتصاد، علوم سیاسی، حقوق، مردم شناسی و نظایر آن را در بر می گیرد. در برنامه ی درسی مطالعات اجتماعی کشور ما به منظور سازماندهی تلفیقی محتوا، پنج حوزه ی موضوعی انتخاب شده است: ١ فضا و مکان ٢ زمان، تداوم و تغییر ٣ فرهنگ و هویت ٤ نظام اجتماعی ٥ منابع و فعّالیت های اقتصادی هریک از این حوزه ها ناظر به تعدادی از رشته های مذکور بوده و تعدادی از مفاهیم کلیدی مربوط را پوشش می دهند. به علاوه، مطالعات اجتماعی یکی از دروس مهمّ حامل «آداب و مهارت های زندگی » محسوب می شود. برنامه ی درسی مطالعات اجتماعی با توجّه به رویکرد کلّی برنامه ی درسی ملّی مبتنی بر فطرت گرایی توحیدی و اهتمام به شکوفایی آن، سعی می کند زمینه های تربیت فردی و اجتماعی کودکان و نوجوانان را فراهم آورد. از این روی، هدف غایی مطالعات اجتماعی تربیت افرادی مؤمن، مسئول، آگاه و توانمند در زندگی فردی و اجتماعی، پای بند به اخلاق و ارزش های دینی و علاقه مند به ایران و هویت اسلامی ایرانی است. به منظور تحقّق قابلیت کاربردی دروس و پیوند آن با زندگی واقعی لازم است که شما معلّم عزیز به اهداف اصلی این درس توجّه و تأکید کنید و دانستنی ها و اطّلاعات کتاب را به عنوان بستری برای تحقّق اهداف اصلی و منبعی برای کاوشگری دانش آموزان قلمداد کنید. این توجّه بدون شک بر الگوهای تدریس، انتظارات یادگیری و شیوه های ارزشیابی شما تأثیر خواهد گذاشت. این کتاب درسی شامل 6 فصل است که در هر فصل دو یا چند حوزه ی موضوعی که در بالا اشاره شد و مفاهیم کلیدی مربوط به آنها، با یکدیگر تلفیق می شوند. سال گذشته، دانش آموزان آموزش این درس را از خانه و خانواده شروع کردند و تا مدرسه ادامه دادند. امسال این آموزش ها از محلّه، شهر و روستا دنبال می شود و تا سطح کشور ادامه دارد. این کتاب، همچنین شامل کاربرگه هایی است که در پایان آن آمده است. این کاربرگه ها جزِء کتاب درسی و دربرگیرنده ی بخشی از محتوا هستند که باید در حین فرایند تدریس، فعّالیت های آن توسّط دانش آموزان انجام شوند. اغلب این کاربرگه ها در کلاس تکمیل می شوند...

رایگان

همه نظرها

میانگین امتیازها

برای فیلتر نظرها، یک ردیف از پایین انتخاب کنید

0

0

0

0

0

0

مجموع

میانگین امتیاز کاربران

نظرهای این کتاب

نظرتان را با دیگر خوانندگان به اشتراک بگذارید

اطلاعات بیشتر

فهرست مطالب

کتاب‌های پیشنهادی

بر اساس کتاب هایی که پسندیده یا خوانده اید

logo

کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به شرکت مهندسی فرآیدا بوده و هرگونه استفاده غیر معمول از محتویات این سایت، پیگرد قانونی دارد.