Book icon with persian name of Pubnito
فروشگاه
کتابخانه

سبد خرید


تعداد کل:0

ریاضی هشتم

ریاضی هشتم

گروه نویسندگان دفتر تألیف کتاب های درسی

کتاب ریاضی هشتم در راستای برنامهٔ درسی ملّی و در ادامهٔ تغییر کتاب درسی هفتم تألیف شده است. یکی از اهداف مهم و اصلی این کتاب درگیرشدن دانش آموزان در فرایند حلّ مسئله است. فعّالیت های کتاب به طور عمده به این منظور طرّاحی شده اند. به طور معمول دانش آموزان در این فعّالیت ها با دشواری و چالش روبه رو خواهند شد و این موضوع نه تنها نگران کننده نیست بلکه هنگامی که با کمک و راهنمایی معلّم همراه باشد، نتیجه ای مناسب به دنبال دارد. مواجه کردن دانش آموزان با مسئله، امری هدفمند و آگاهانه در این کتاب به شمار می رود. کمک به دانش آموز نباید با دراختیارگذاشتن حلّ مسئله یکسان تلقی شود. کمک ها و راهنمایی ها باید تا جایی باشد که شوق کشف و لذّت حل کردن را از دانش آموز نگیرد. در طیّ این مسیر، گفت وگوی دانش آموزان با معلّم و نیز با یکدیگر، توضیح افکار و دفاع از آنها، قضاوت در مورد افکار ریاضی دیگر دانش آموزان، بررسی و آزمایش حدس ها و نقد راه حل ها جزئی از فرایند یادگیری ریاضی است. در این راستا معلّم ریاضی به یقین می تواند نقشی بی بدیل ایفا کند. معلمّ در گفت وگوی ریاضی وار در کلاس درس، که از آن به گفتمان ریاضی نیز یاد می شود با بسیاری از دیدگاه ها، افکار و مشکلات و بدفهمی های دانش آموزان دربارهٔ مفاهیم درسی آشنا می شود و امکان برطرف کردن آنها را در کلاس و احتمالاً با مشارکت دیگر دانش آموزان پیدا می کند. این کار، مستلزم تمرکز و بازتاب بر فرایند حلّ مسئله و به ویژه پس از ارائهٔ پاسخ از سوی دانش آموزان است. به همین دلیل حجم زیاد و فراوانی مسائل، خود، مانعی به شمار می آید. تعداد مسائلی که در بیشتر کتاب های کمک آموزشی مطرح است به طور معمول از نیاز دانش آموزان بیشتر است. اگر تعداد کمتری مسئله ولی با عمق بیشتر در کلاس درس و با مشارکت دانش آموزان حل و بررسی شود، نسبت به حالتی که تعداد زیادی مسئله و به شیوهٔ تکرار و تمرین حل شود، نتیجهٔ به مراتب بهتری به دست می آید. در ادبیات پژوهشی این فکر با عنوان «کم بیشتر است! » ذکر می شود...کتاب ریاضی هشتم در راستای برنامهٔ درسی ملّی و در ادامهٔ تغییر کتاب درسی هفتم تألیف شده است. یکی از اهداف مهم و اصلی این کتاب درگیرشدن دانش آموزان در فرایند حلّ مسئله است. فعّالیت های کتاب به طور عمده به این منظور طرّاحی شده اند. به طور معمول دانش آموزان در این فعّالیت ها با دشواری و چالش روبه رو خواهند شد و این موضوع نه تنها نگران کننده نیست بلکه هنگامی که با کمک و راهنمایی معلّم همراه باشد، نتیجه ای مناسب به دنبال دارد. مواجه کردن دانش آموزان با مسئله، امری هدفمند و آگاهانه در این کتاب به شمار می رود. کمک به دانش آموز نباید با دراختیارگذاشتن حلّ مسئله یکسان تلقی شود. کمک ها و راهنمایی ها باید تا جایی باشد که شوق کشف و لذّت حل کردن را از دانش آموز نگیرد. در طیّ این مسیر، گفت وگوی دانش آموزان با معلّم و نیز با یکدیگر، توضیح افکار و دفاع از آنها، قضاوت در مورد افکار ریاضی دیگر دانش آموزان، بررسی و آزمایش حدس ها و نقد راه حل ها جزئی از فرایند یادگیری ریاضی است. در این راستا معلّم ریاضی به یقین می تواند نقشی بی بدیل ایفا کند. معلمّ در گفت وگوی ریاضی وار در کلاس درس، که از آن به گفتمان ریاضی نیز یاد می شود با بسیاری از دیدگاه ها، افکار و مشکلات و بدفهمی های دانش آموزان دربارهٔ مفاهیم درسی آشنا می شود و امکان برطرف کردن آنها را در کلاس و احتمالاً با مشارکت دیگر دانش آموزان پیدا می کند. این کار، مستلزم تمرکز و بازتاب بر فرایند حلّ مسئله و به ویژه پس از ارائهٔ پاسخ از سوی دانش آموزان است. به همین دلیل حجم زیاد و فراوانی مسائل، خود، مانعی به شمار می آید. تعداد مسائلی که در بیشتر کتاب های کمک آموزشی مطرح است به طور معمول از نیاز دانش آموزان بیشتر است. اگر تعداد کمتری مسئله ولی با عمق بیشتر در کلاس درس و با مشارکت دانش آموزان حل و بررسی شود، نسبت به حالتی که تعداد زیادی مسئله و به شیوهٔ تکرار و تمرین حل شود، نتیجهٔ به مراتب بهتری به دست می آید. در ادبیات پژوهشی این فکر با عنوان «کم بیشتر است! » ذکر می شود...

رایگان

همه نظرها

میانگین امتیازها

برای فیلتر نظرها، یک ردیف از پایین انتخاب کنید

0

0

0

0

0

0

مجموع

میانگین امتیاز کاربران

نظرهای این کتاب

نظرتان را با دیگر خوانندگان به اشتراک بگذارید

اطلاعات بیشتر

فهرست مطالب

کتاب‌های پیشنهادی

بر اساس کتاب هایی که پسندیده یا خوانده اید

logo

کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به شرکت مهندسی فرآیدا بوده و هرگونه استفاده غیر معمول از محتویات این سایت، پیگرد قانونی دارد.