Book icon with persian name of Pubnito
فروشگاه
کتابخانه

سبد خرید


تعداد کل:0

مشاهده سبد خرید

فارسی هشتم

فارسی هشتم

گروه نویسندگان دفتر تألیف کتاب های درسی

پروردگار حکیم را سپاس می گوییم که بختِ بلندِ خدمت به آموزش عمومی کشور را روزی ما قرار داده است. پس از حمد و ستایش پروردگار مهربان، به آگاهی همکاران ارجمند می رسانیم که کتاب فارسی پایۀ هشتم، بر بنیاد رویکرد عام یعنی شکوفایی فطرت ،» برنامۀ درسی ملّی جمهوری اسلامی ایران « الهی، استوار است و با توجّه به عناصر پنجگانۀ علم، تفکر، ایمان، اخلاق، عمل و جلوه های آن در چهار پهنۀ خود، خلق، خلقت و خالق ، ،» برنامۀ حوزۀ تربیت و یادگیری زبان و ادبیات فارسی « بر پایۀ سازماندهی و تألیف شده است. امیدواریم آموزش این کتاب، به رشد و شکوفایی زبان و ادب فارسی و پرورشِ بایسته تر نوجوانان یاری رساند و به گشایش کرانه های امید و روشنایی فراروی آینده سازان ایران عزیز بینجامد. برای اجرای نیکوتر این برنامه و اثربخش ساختن فرایند یادگیری، توجّه شما همکاران ارجمند را به نکات زیر، جلب می کنیم: رویکرد خاص برنامۀ فارسی آموزی، رویکرد مهارتی است؛ یعنی بر آموزش و تقویت مهارت های زبانی و فرا زبانی، تأکید سخني با دبيران ارجمند 7 دارد و ادامۀ منطقی کتاب های فارسی دورۀ ابتدایی است؛ به همین روی، لازم است همکاران ارجمند از ساختار و محتوای کتاب های دورۀ پیش، آگاهی داشته باشند. رویکرد آموزشی کتاب، رویکرد فعّالیت بنیاد و مشارکتی است؛ بنابراین، توصیه می شود در فرایند تدریس از طرّاحی و به کارگیری شیوه های یادگیری متنوّع و روش های همیاری و گف توگو استفاده شود. حضور فعّال دانش آموزان در فرایند یاددهی یادگیری، کلاس را سرزنده و با نشاط و آموزش را پویاتر می سازد و به یادگیری، ژرفای بیشتری می بخشد...پروردگار حکیم را سپاس می گوییم که بختِ بلندِ خدمت به آموزش عمومی کشور را روزی ما قرار داده است. پس از حمد و ستایش پروردگار مهربان، به آگاهی همکاران ارجمند می رسانیم که کتاب فارسی پایۀ هشتم، بر بنیاد رویکرد عام یعنی شکوفایی فطرت ،» برنامۀ درسی ملّی جمهوری اسلامی ایران « الهی، استوار است و با توجّه به عناصر پنجگانۀ علم، تفکر، ایمان، اخلاق، عمل و جلوه های آن در چهار پهنۀ خود، خلق، خلقت و خالق ، ،» برنامۀ حوزۀ تربیت و یادگیری زبان و ادبیات فارسی « بر پایۀ سازماندهی و تألیف شده است. امیدواریم آموزش این کتاب، به رشد و شکوفایی زبان و ادب فارسی و پرورشِ بایسته تر نوجوانان یاری رساند و به گشایش کرانه های امید و روشنایی فراروی آینده سازان ایران عزیز بینجامد. برای اجرای نیکوتر این برنامه و اثربخش ساختن فرایند یادگیری، توجّه شما همکاران ارجمند را به نکات زیر، جلب می کنیم: رویکرد خاص برنامۀ فارسی آموزی، رویکرد مهارتی است؛ یعنی بر آموزش و تقویت مهارت های زبانی و فرا زبانی، تأکید سخني با دبيران ارجمند 7 دارد و ادامۀ منطقی کتاب های فارسی دورۀ ابتدایی است؛ به همین روی، لازم است همکاران ارجمند از ساختار و محتوای کتاب های دورۀ پیش، آگاهی داشته باشند. رویکرد آموزشی کتاب، رویکرد فعّالیت بنیاد و مشارکتی است؛ بنابراین، توصیه می شود در فرایند تدریس از طرّاحی و به کارگیری شیوه های یادگیری متنوّع و روش های همیاری و گف توگو استفاده شود. حضور فعّال دانش آموزان در فرایند یاددهی یادگیری، کلاس را سرزنده و با نشاط و آموزش را پویاتر می سازد و به یادگیری، ژرفای بیشتری می بخشد...

رایگان

همه نظرها

میانگین امتیازها

برای فیلتر نظرها، یک ردیف از پایین انتخاب کنید

0

0

0

0

0

0

مجموع

میانگین امتیاز کاربران

نظرهای این کتاب

نظرتان را با دیگر خوانندگان به اشتراک بگذارید

اطلاعات بیشتر

فهرست مطالب

کتاب‌های پیشنهادی

بر اساس کتاب هایی که پسندیده یا خوانده اید

logo

کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به شرکت توسعه و فناوری آوید اروند بوده و هرگونه استفاده غیر معمول از محتویات این سایت، پیگرد قانونی دارد.