Book icon with persian name of Pubnito
فروشگاه
کتابخانه

سبد خرید


تعداد کل:0

علوم تجربی نهم

علوم تجربی نهم

گروه نویسندگان دفتر تألیف کتاب های درسی

علوم تجربی کوشش انسان برای درک مراتبی از واقعیت های خلقت جهت کشف فعل خداوند است. درس علوم به آسانی می تواند بین چهار عرصۀ خود، خلق، خلقت، مبتنی بر ارتباط با خالق متعال ارتباطی منسجم، منطقی و معنادار به وجود آورد. شناخت و استفادۀ مسئولانه از طبیعت به مثابه بخشی از آفرینش الهی با هدف تکریم، آبادانی و آموختن از آن برای ایفای نقش سازنده در ارتقای سطح زندگی فردی، خانوادگی، ملّی و جهانی، از ضرورت های علوم تجربی است. به همین دلیل باید با همه جانبه نگری، لحاظ رویکرد تلفیقی، تفکر، آگاهی، توانایی و ایجاد ارتباط بین آموزه های علمی و زندگی واقعی و نیز کسب علم مفید، سودمند و هدفدار، که بتواند انسان هایی مسئولیت پذیر، متفکر و خلاق پرورش دهد در سازماندهی محتوا و آموزش مورد توجه قرار گیرد. برای حرکت در جهت تحقق این اهداف و همسوسازی این حوزه با برنامۀ درسی ملی، توجّه همکاران گرامی را به موارد زیر جلب می کنیم: کلاس علوم را به فضایی شاد و پرجنب وجوش تبدیل کنید که در آن مشاهده، تجربه، آزمایش، گفت وگو، تفکّر، اظهارنظر و همکاری گروهی جریان دارد. پیش از تدریس هر فصل، همیشه به منابع یادگیری یعنی کتاب راهنمای معلّم و دیگر رسانه های آموزشی معلمان مانند فیلم و نرم افزار مراجعه کنید. هر فصل علوم دربارۀ یک زمینۀ یادگیری از زندگی واقعی دانش آموزان باید شکل گیرد و فرصتی را برای تلفیق علوم با زندگی روزمره فراهم کند. این فرصت را به پرسش و پاسخ های حافظه مدار تبدیل نکنید. محیط یادگیری علوم را متنوع کنید؛ گاهی کلاس را به بیرون ببرید و گاهی بیرون را به کلاس بیاورید. به جای ارائۀ اطلاعات دانشی بسیار، بر افزایش کیفیت یادگیری و عمق بخشی آن متمرکز شوید...علوم تجربی کوشش انسان برای درک مراتبی از واقعیت های خلقت جهت کشف فعل خداوند است. درس علوم به آسانی می تواند بین چهار عرصۀ خود، خلق، خلقت، مبتنی بر ارتباط با خالق متعال ارتباطی منسجم، منطقی و معنادار به وجود آورد. شناخت و استفادۀ مسئولانه از طبیعت به مثابه بخشی از آفرینش الهی با هدف تکریم، آبادانی و آموختن از آن برای ایفای نقش سازنده در ارتقای سطح زندگی فردی، خانوادگی، ملّی و جهانی، از ضرورت های علوم تجربی است. به همین دلیل باید با همه جانبه نگری، لحاظ رویکرد تلفیقی، تفکر، آگاهی، توانایی و ایجاد ارتباط بین آموزه های علمی و زندگی واقعی و نیز کسب علم مفید، سودمند و هدفدار، که بتواند انسان هایی مسئولیت پذیر، متفکر و خلاق پرورش دهد در سازماندهی محتوا و آموزش مورد توجه قرار گیرد. برای حرکت در جهت تحقق این اهداف و همسوسازی این حوزه با برنامۀ درسی ملی، توجّه همکاران گرامی را به موارد زیر جلب می کنیم: کلاس علوم را به فضایی شاد و پرجنب وجوش تبدیل کنید که در آن مشاهده، تجربه، آزمایش، گفت وگو، تفکّر، اظهارنظر و همکاری گروهی جریان دارد. پیش از تدریس هر فصل، همیشه به منابع یادگیری یعنی کتاب راهنمای معلّم و دیگر رسانه های آموزشی معلمان مانند فیلم و نرم افزار مراجعه کنید. هر فصل علوم دربارۀ یک زمینۀ یادگیری از زندگی واقعی دانش آموزان باید شکل گیرد و فرصتی را برای تلفیق علوم با زندگی روزمره فراهم کند. این فرصت را به پرسش و پاسخ های حافظه مدار تبدیل نکنید. محیط یادگیری علوم را متنوع کنید؛ گاهی کلاس را به بیرون ببرید و گاهی بیرون را به کلاس بیاورید. به جای ارائۀ اطلاعات دانشی بسیار، بر افزایش کیفیت یادگیری و عمق بخشی آن متمرکز شوید...

رایگان

همه نظرها

میانگین امتیازها

برای فیلتر نظرها، یک ردیف از پایین انتخاب کنید

0

0

0

0

0

0

مجموع

میانگین امتیاز کاربران

نظرهای این کتاب

نظرتان را با دیگر خوانندگان به اشتراک بگذارید

اطلاعات بیشتر

فهرست مطالب

کتاب‌های پیشنهادی

بر اساس کتاب هایی که پسندیده یا خوانده اید

logo

کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به شرکت مهندسی فرآیدا بوده و هرگونه استفاده غیر معمول از محتویات این سایت، پیگرد قانونی دارد.