Book icon with persian name of Pubnito
فروشگاه
کتابخانه

سبد خرید


تعداد کل:0

فارسی هفتم

فارسی هفتم

گروه نویسندگان دفتر تألیف کتاب های درسی

سخنى با دبىران گرامی پروردگار حکیم را سپاس می گوییم که توفیق داد تا در پناه لطف و رحمتش، تألیف فارسی پایهٔ هفتم دورهٔ اوّل متوسّطه بر پایهٔ تازه ترین دستاوردهای آموزشی در زمینهٔ آموزش زبان، به فرجام برسد. امیدواریم آموزش مهارت های خوانداری و مهارت های نوشتاری به رشد و شکوفایی زبان و ادب فارسی و تربیت بایسته تر، یاری رساند و به گشایش کرانه های امید و روشنایی فراروی نوجوانان و آینده سازان ایران عزیز بینجامد. برای اجرای نیکوتر این برنامه، توجّه شما همکاران ارجمند را به نکات زیر، جلب می کنیم: این کتاب در دو بخش به آموزش و تقویت مهارت های زبانی و ادبی می پردازد و با کتاب های فارسی دورهٔ ابتدایی، پیوستگی دارد، به همین روی، لازم است همکاران ارجمند از ساختار و محتوای کتاب های دورهٔ پیش، آگاهی داشته باشند. در بخش مهارت های خوانداری می باید به ویژگی های گفتاری و آوایی زبان فارسی همچون لحن، تکیه، آهنگ و دیگر خُرده مهارت ها به طور مناسب، توجّه شود. فعّالیت های نوشتاری به گونه ای طراحی و سازماندهی شده اند تا آموزش و یادگیری آموخته ها و کاربرد صحیح آنها به درستی محقق شود. توجّه به اهداف آموزشی هر یک از تمرین ها، ضروری است. رویکرد آموزشی کتاب، رویکرد فعّالیت بنیاد و مشارکتی است؛ بنابراین طرّاحی شیوه های جدید آموزشی، به کارگیری روش های همیاری و گفت وگو توصیه می شود. حضور فعّال دانش آموزان در فرایند یاددهی یادگیری، کلاس را سرزنده و با نشاط و آموزش را پویاتر می سازد و به یادگیری، عمق می بخشد. فعّالیت های نوشتاری، تمرینی برای تثبیت و تقویت محتوای خوانداری کتاب است. آموزش این دو بخش، پابه پای هم صورت می گیرد تا مهارت های لازم هر دو پهنه، هماهنگ و متناسب با یکدیگر تقویت و پرورده شود. از شرح و بیان مطالب اضافی که به انباشت دانش و خستگی ذهنی دانش آموزان، منجر می شود، باید پرهیز کرد. این موضوع به ویژه در نکته های زبانی و ادبی، باید به طور جدّی رعایت گردد. مباحث دستوری و ادبی در سال های آینده، با دقّت و تفصیل بیشتری، بیان خواهد شد. بنابراین، به همین اندازه و محدودهٔ کتاب، باید بسنده کرد...سخنى با دبىران گرامی پروردگار حکیم را سپاس می گوییم که توفیق داد تا در پناه لطف و رحمتش، تألیف فارسی پایهٔ هفتم دورهٔ اوّل متوسّطه بر پایهٔ تازه ترین دستاوردهای آموزشی در زمینهٔ آموزش زبان، به فرجام برسد. امیدواریم آموزش مهارت های خوانداری و مهارت های نوشتاری به رشد و شکوفایی زبان و ادب فارسی و تربیت بایسته تر، یاری رساند و به گشایش کرانه های امید و روشنایی فراروی نوجوانان و آینده سازان ایران عزیز بینجامد. برای اجرای نیکوتر این برنامه، توجّه شما همکاران ارجمند را به نکات زیر، جلب می کنیم: این کتاب در دو بخش به آموزش و تقویت مهارت های زبانی و ادبی می پردازد و با کتاب های فارسی دورهٔ ابتدایی، پیوستگی دارد، به همین روی، لازم است همکاران ارجمند از ساختار و محتوای کتاب های دورهٔ پیش، آگاهی داشته باشند. در بخش مهارت های خوانداری می باید به ویژگی های گفتاری و آوایی زبان فارسی همچون لحن، تکیه، آهنگ و دیگر خُرده مهارت ها به طور مناسب، توجّه شود. فعّالیت های نوشتاری به گونه ای طراحی و سازماندهی شده اند تا آموزش و یادگیری آموخته ها و کاربرد صحیح آنها به درستی محقق شود. توجّه به اهداف آموزشی هر یک از تمرین ها، ضروری است. رویکرد آموزشی کتاب، رویکرد فعّالیت بنیاد و مشارکتی است؛ بنابراین طرّاحی شیوه های جدید آموزشی، به کارگیری روش های همیاری و گفت وگو توصیه می شود. حضور فعّال دانش آموزان در فرایند یاددهی یادگیری، کلاس را سرزنده و با نشاط و آموزش را پویاتر می سازد و به یادگیری، عمق می بخشد. فعّالیت های نوشتاری، تمرینی برای تثبیت و تقویت محتوای خوانداری کتاب است. آموزش این دو بخش، پابه پای هم صورت می گیرد تا مهارت های لازم هر دو پهنه، هماهنگ و متناسب با یکدیگر تقویت و پرورده شود. از شرح و بیان مطالب اضافی که به انباشت دانش و خستگی ذهنی دانش آموزان، منجر می شود، باید پرهیز کرد. این موضوع به ویژه در نکته های زبانی و ادبی، باید به طور جدّی رعایت گردد. مباحث دستوری و ادبی در سال های آینده، با دقّت و تفصیل بیشتری، بیان خواهد شد. بنابراین، به همین اندازه و محدودهٔ کتاب، باید بسنده کرد...

رایگان

همه نظرها

میانگین امتیازها

برای فیلتر نظرها، یک ردیف از پایین انتخاب کنید

0

0

0

0

0

0

مجموع

میانگین امتیاز کاربران

نظرهای این کتاب

نظرتان را با دیگر خوانندگان به اشتراک بگذارید

اطلاعات بیشتر

فهرست مطالب

کتاب‌های پیشنهادی

بر اساس کتاب هایی که پسندیده یا خوانده اید

logo

کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به شرکت مهندسی فرآیدا بوده و هرگونه استفاده غیر معمول از محتویات این سایت، پیگرد قانونی دارد.