Book icon with persian name of Pubnito
فروشگاه
کتابخانه

سبد خرید


تعداد کل:0

عربی، زبان قرآن هفتم

عربی، زبان قرآن هفتم

گروه نویسندگان دفتر تألیف کتاب های درسی

خدای را سپاس كه به ما توفیق داد تا با نگارش این كتاب به نوجوانان كشور عزیزمان خدمتی فرهنگی كرده باشیم. اين کتاب نخستين کتاب عربی از مجموعه کتاب های دوره اوّل متوسّطه می باشد که تدوين آن بر اساس تغييرِ نظام آموزشی صورت گرفته است. رویكرد راهنمای برنامهٔ درسی عربی «پرورش مهارت های زبانی به منظور تقويت فهم متون دينی و کمک به زبان و ادبيّات فارسی » است. شيوهٔ کتاب، متن محوری است. انتظار می رود دانش آموز بتواند در پايان نیمسال اوّل تحصيلی، برخی عبارات و در پایان نیمسال دوم متون سادهٔ عربی را درست بخواند و معنای آنها را بفهمد. در اين کتاب حدود ٤٠٠ کلمه به کار رفته است که مجدّداً در پایه های بعدی تکرار می شوند. روخوانی در کتاب های جدید، اهمّيّت ويژه ای دارد. دانش آموز بايد بتواند درست بخواند و بفهمد تا درست ترجمه کند. این كتاب در دوازده درس تنظیم شده است. درس اوّل تا پایان درس چهارم برای تدریس در نوبت اوّل است. درس اوّل، سه بخش دارد. در این درس جملات حکیمانهٔ ساده و در عین حال پر ارزشی آمده است. همچنین عبارت هایی دربارهٔ «اسم اشاره به مفرد، مثنّی و جمع » آمده كه در آن مثنّی و انواع جمع )سالم و مكسّر(نيز تدریس شده است. این درس برای تدریس در سه جلسه است. درس دوم، سه بخش دارد. در زمينهٔ جملات حکیمانه در اين درس نيز مانند درس اوّل عمل شده است. حروف و اسماء استفهام « هَلْ، أَ، مَن و ما » آموزش داده می شود. در کنار «مَن « ،» مَن هوَ « ،» مَن هيَ » و «لِمَن » و در کنار «ما « ،» ما هوَ « ،» ما هيَ » و «ماذا » نیز قرار می گیرد. این درس برای تدریس در سه جلسه است...خدای را سپاس كه به ما توفیق داد تا با نگارش این كتاب به نوجوانان كشور عزیزمان خدمتی فرهنگی كرده باشیم. اين کتاب نخستين کتاب عربی از مجموعه کتاب های دوره اوّل متوسّطه می باشد که تدوين آن بر اساس تغييرِ نظام آموزشی صورت گرفته است. رویكرد راهنمای برنامهٔ درسی عربی «پرورش مهارت های زبانی به منظور تقويت فهم متون دينی و کمک به زبان و ادبيّات فارسی » است. شيوهٔ کتاب، متن محوری است. انتظار می رود دانش آموز بتواند در پايان نیمسال اوّل تحصيلی، برخی عبارات و در پایان نیمسال دوم متون سادهٔ عربی را درست بخواند و معنای آنها را بفهمد. در اين کتاب حدود ٤٠٠ کلمه به کار رفته است که مجدّداً در پایه های بعدی تکرار می شوند. روخوانی در کتاب های جدید، اهمّيّت ويژه ای دارد. دانش آموز بايد بتواند درست بخواند و بفهمد تا درست ترجمه کند. این كتاب در دوازده درس تنظیم شده است. درس اوّل تا پایان درس چهارم برای تدریس در نوبت اوّل است. درس اوّل، سه بخش دارد. در این درس جملات حکیمانهٔ ساده و در عین حال پر ارزشی آمده است. همچنین عبارت هایی دربارهٔ «اسم اشاره به مفرد، مثنّی و جمع » آمده كه در آن مثنّی و انواع جمع )سالم و مكسّر(نيز تدریس شده است. این درس برای تدریس در سه جلسه است. درس دوم، سه بخش دارد. در زمينهٔ جملات حکیمانه در اين درس نيز مانند درس اوّل عمل شده است. حروف و اسماء استفهام « هَلْ، أَ، مَن و ما » آموزش داده می شود. در کنار «مَن « ،» مَن هوَ « ،» مَن هيَ » و «لِمَن » و در کنار «ما « ،» ما هوَ « ،» ما هيَ » و «ماذا » نیز قرار می گیرد. این درس برای تدریس در سه جلسه است...

رایگان

همه نظرها

میانگین امتیازها

برای فیلتر نظرها، یک ردیف از پایین انتخاب کنید

0

0

0

0

0

0

مجموع

میانگین امتیاز کاربران

نظرهای این کتاب

نظرتان را با دیگر خوانندگان به اشتراک بگذارید

اطلاعات بیشتر

فهرست مطالب

کتاب‌های پیشنهادی

بر اساس کتاب هایی که پسندیده یا خوانده اید

logo

کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به شرکت مهندسی فرآیدا بوده و هرگونه استفاده غیر معمول از محتویات این سایت، پیگرد قانونی دارد.