Book icon with persian name of Pubnito
فروشگاه
کتابخانه

سبد خرید


تعداد کل:0

پیام‌های آسمانی هفتم

پیام‌های آسمانی هفتم

گروه نویسندگان دفتر تألیف کتاب های درسی

به شما تبریک م یگوییم که توفیق هدایت نس لهای آینده را که همان رسالت انبیاست به عهده دارید. بی شک انجام مخلصانه این مسئولیت، رسالتی است که هیچ میزانی در دنیا قابلیت سنجش آن را ندارد و پاداش آن در عالم طبیعت قابل پرداخت نیست. هیچ جایگاهی در جامعه به جایگاه معلم نمی رسد؛ چرا که در دنیا هیچ موجودی به شأن انسان نمی رسد و انسان امانت در دست معلم است. نقش معلم خارج کردن انسان ها از ظلمت گمراهی به نور هدایت و صراط مستقیم است. معلم کسی است که اولین نقش های نیک یا بد را می تواند بر لوح سفید و آمادۀ اذهان دانش آموزان بنگارد و این چنین دست توانای معلم، چشم انداز آینده را ترسیم می کند. معلم می تواند جامعه را شجاع یا ترسو، بخشنده یا بخیل، فداکار یا خودپرست، اهل علم یا گریزان از علم، متقی و پاکدامن یا بی بند و بار بسازد؛ بنابراین اگر قرار باشد جامعه اصلاح شود، این اصلاح باید از مدرسه آغاز شود. کسی که در مقام هدایت و آموزش قرار می گیرد، « : امیرالمؤمنین علیه السّلام می فرماید باید بیش از آموختن به دیگران، خود را پالایش روحی کند و ادبِ رفتاری اش، بیش از 1 تمامی رفتارهای معلم در کلاس؛ نگاه، اشاره، لبخند، اخم کردن، .» ادب گفتاری اش باشد لباس پوشیدن و... بر روی دانش آموز اثر می گذارد و هر فردی در زندگی خود عمی قترین احساسات و عواطف را از معلمش دریافت می کند؛ بنابراین شایسته است این فرمایش ای علی! اگر خداوند « پیامبر اکرم به امیرالمؤمنین علیهما السّلام همواره آویزه گوشمان باشد که .2» به دستان تو انسانی را هدایت کند، از آنچه خورشید بر آن تابیده برای تو بهتر است...به شما تبریک م یگوییم که توفیق هدایت نس لهای آینده را که همان رسالت انبیاست به عهده دارید. بی شک انجام مخلصانه این مسئولیت، رسالتی است که هیچ میزانی در دنیا قابلیت سنجش آن را ندارد و پاداش آن در عالم طبیعت قابل پرداخت نیست. هیچ جایگاهی در جامعه به جایگاه معلم نمی رسد؛ چرا که در دنیا هیچ موجودی به شأن انسان نمی رسد و انسان امانت در دست معلم است. نقش معلم خارج کردن انسان ها از ظلمت گمراهی به نور هدایت و صراط مستقیم است. معلم کسی است که اولین نقش های نیک یا بد را می تواند بر لوح سفید و آمادۀ اذهان دانش آموزان بنگارد و این چنین دست توانای معلم، چشم انداز آینده را ترسیم می کند. معلم می تواند جامعه را شجاع یا ترسو، بخشنده یا بخیل، فداکار یا خودپرست، اهل علم یا گریزان از علم، متقی و پاکدامن یا بی بند و بار بسازد؛ بنابراین اگر قرار باشد جامعه اصلاح شود، این اصلاح باید از مدرسه آغاز شود. کسی که در مقام هدایت و آموزش قرار می گیرد، « : امیرالمؤمنین علیه السّلام می فرماید باید بیش از آموختن به دیگران، خود را پالایش روحی کند و ادبِ رفتاری اش، بیش از 1 تمامی رفتارهای معلم در کلاس؛ نگاه، اشاره، لبخند، اخم کردن، .» ادب گفتاری اش باشد لباس پوشیدن و... بر روی دانش آموز اثر می گذارد و هر فردی در زندگی خود عمی قترین احساسات و عواطف را از معلمش دریافت می کند؛ بنابراین شایسته است این فرمایش ای علی! اگر خداوند « پیامبر اکرم به امیرالمؤمنین علیهما السّلام همواره آویزه گوشمان باشد که .2» به دستان تو انسانی را هدایت کند، از آنچه خورشید بر آن تابیده برای تو بهتر است...

رایگان

همه نظرها

میانگین امتیازها

برای فیلتر نظرها، یک ردیف از پایین انتخاب کنید

0

0

0

0

0

0

مجموع

میانگین امتیاز کاربران

نظرهای این کتاب

نظرتان را با دیگر خوانندگان به اشتراک بگذارید

اطلاعات بیشتر

فهرست مطالب

کتاب‌های پیشنهادی

بر اساس کتاب هایی که پسندیده یا خوانده اید

logo

کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به شرکت مهندسی فرآیدا بوده و هرگونه استفاده غیر معمول از محتویات این سایت، پیگرد قانونی دارد.