Book icon with persian name of Pubnito
فروشگاه
کتابخانه

سبد خرید


تعداد کل:0

ریاضی نهم

ریاضی نهم

گروه نویسندگان دفتر تألیف کتاب های درسی

کتاب ریاضی پایهٔ نهم بر مبنای برنامهٔ درسی ملی و در ادامهٔ تغییرکتاب های درسی پایه های هفتم و هشتم دورهٔ اوّل متوسطه تألیف شده است. زمانی تأکید کتاب های درسی ریاضی بیشتر بر توانایی انجام محاسبات بوده است. در رویکرد جدید ضمن حفظ این هدف، تأکید اصلی بر پرورش قوهٔ تفکر و تعقل و رشد توانایی حل مسئله است. اگرچه رسیدن به چنین هدفی با موانع، مشکلات و دشواری های فراوانی روبه روست و تحقق کامل آن به سرعت امکان پذیر نیست؛ ولی مدّنظر قرار دادن چنین هدفی می تواند جهت اصلی حرکت جامعهٔ آموزش ریاضی را تعیین کند. اصلی ترین و مؤثرترین نقش در این جهت به عهدهٔ معلّم است. قدرت انعطاف و هماهنگی و همراهی معلّمان با برنامه های جدید ستودنی است. مؤلفان کتاب حاضر سعی کرده اند که برای ادای وظیفه نسبت به آموزش معلّمان، ضمن اطلاع رسانی به موقع دربارهٔ تألیف، کتاب راهنمای معلّم و نیز فیلم های آموزشی را به موقع در اختیار همکاران عزیز قرار دهند. ساختار کتاب از سه بخش فعالیت، کار درکلاس و تمرین تشکیل شده است. آنچه در انجام یک فعالیت به طور عمده مدّنظر بوده است، آشنایی دانش آموزان با مفهوم درسی و سهیم بودن در ساختن دانش مورد نظر است. فعالیت ها شامل مراحلی مانند درک کردن، کشف کردن، حل مسئله، استدلال کردن، بررسی کردن، حدس و آزمایش، توضیح یک راه حل، مرتب کردن، قضاوت دربارهٔ یک راه حل و مقایسهٔ راه حل های مختلف است. هدایت فعالیت ها توسط معلّم انجام می پذیرد و هرجا که لازم باشد، راهنمایی توسط معلّم ارائه خواهد شد. در بسیاری موارد انجام فعالیت ساده و آسان نیست و صدالبته اجرای مناسب دارای ارزش زیادی خواهد بود. این فعالیت ها در حدّ متوسط طراحی شده اند. معلّم می تواند با توجه به زمان و توانایی دانش آموزانش آنها را غنی تر کند یا با ارائهٔ توضیحاتی بیشتر و تغییراتی، فعالیت را ساده تر نماید...کتاب ریاضی پایهٔ نهم بر مبنای برنامهٔ درسی ملی و در ادامهٔ تغییرکتاب های درسی پایه های هفتم و هشتم دورهٔ اوّل متوسطه تألیف شده است. زمانی تأکید کتاب های درسی ریاضی بیشتر بر توانایی انجام محاسبات بوده است. در رویکرد جدید ضمن حفظ این هدف، تأکید اصلی بر پرورش قوهٔ تفکر و تعقل و رشد توانایی حل مسئله است. اگرچه رسیدن به چنین هدفی با موانع، مشکلات و دشواری های فراوانی روبه روست و تحقق کامل آن به سرعت امکان پذیر نیست؛ ولی مدّنظر قرار دادن چنین هدفی می تواند جهت اصلی حرکت جامعهٔ آموزش ریاضی را تعیین کند. اصلی ترین و مؤثرترین نقش در این جهت به عهدهٔ معلّم است. قدرت انعطاف و هماهنگی و همراهی معلّمان با برنامه های جدید ستودنی است. مؤلفان کتاب حاضر سعی کرده اند که برای ادای وظیفه نسبت به آموزش معلّمان، ضمن اطلاع رسانی به موقع دربارهٔ تألیف، کتاب راهنمای معلّم و نیز فیلم های آموزشی را به موقع در اختیار همکاران عزیز قرار دهند. ساختار کتاب از سه بخش فعالیت، کار درکلاس و تمرین تشکیل شده است. آنچه در انجام یک فعالیت به طور عمده مدّنظر بوده است، آشنایی دانش آموزان با مفهوم درسی و سهیم بودن در ساختن دانش مورد نظر است. فعالیت ها شامل مراحلی مانند درک کردن، کشف کردن، حل مسئله، استدلال کردن، بررسی کردن، حدس و آزمایش، توضیح یک راه حل، مرتب کردن، قضاوت دربارهٔ یک راه حل و مقایسهٔ راه حل های مختلف است. هدایت فعالیت ها توسط معلّم انجام می پذیرد و هرجا که لازم باشد، راهنمایی توسط معلّم ارائه خواهد شد. در بسیاری موارد انجام فعالیت ساده و آسان نیست و صدالبته اجرای مناسب دارای ارزش زیادی خواهد بود. این فعالیت ها در حدّ متوسط طراحی شده اند. معلّم می تواند با توجه به زمان و توانایی دانش آموزانش آنها را غنی تر کند یا با ارائهٔ توضیحاتی بیشتر و تغییراتی، فعالیت را ساده تر نماید...

رایگان

همه نظرها

میانگین امتیازها

برای فیلتر نظرها، یک ردیف از پایین انتخاب کنید

0

0

0

0

0

0

مجموع

میانگین امتیاز کاربران

نظرهای این کتاب

نظرتان را با دیگر خوانندگان به اشتراک بگذارید

اطلاعات بیشتر

فهرست مطالب

کتاب‌های پیشنهادی

بر اساس کتاب هایی که پسندیده یا خوانده اید

logo

کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به شرکت مهندسی فرآیدا بوده و هرگونه استفاده غیر معمول از محتویات این سایت، پیگرد قانونی دارد.