Book icon with persian name of Pubnito
فروشگاه
کتابخانه

سبد خرید


تعداد کل:0

دین و زندگی (2) انسانی

دین و زندگی (2) انسانی

گروه نویسندگان دفتر تألیف کتاب های درسی

ارزشیابی این درس در دو بخش انجام می گیرد. بخش اول. ارزشیابی مستمر؛ شامل: 1 قرائت صحیح آیات شریفه: 4 نمره 2 انجام فعالیت های داخل درس )مانند تدبّر در قرآن، فعالیت کلاسی و...( و پرسش از متن:8 نمره) 3 حضور فعال در فرایند تدریس و مشارکت در گفت و گوهای کلاسی: 5 نمره 4 پاسخ به سؤال های بخش اندیشه و تحقیق: 3 نمره بخش دوم. ارزشیابی پایانی: این ارزشیابی در پایان هر نیم سال انجام می گیرد كه شامل دو بخش است: 1- آزمون كتبی 2- قرائت آیات. در آزمون كتبی، سؤال ها باید بر اساس رویكرد كلی محتوای آموزشی؛ یعنی،فهمیدن، نه حفظ كردن، استوار باشد. باید محورهای كلیدی و اصلی محتوای كتاب، محور آزمون باشد و از نكات حاشیه ای و فرعی نباید برای طرح سؤال استفاده شود. آزمون كتبی، 16 نمره دارد. 4 نمره از ارزشیابی پایانی به قرائت صحیح دانش آموزان اختصاص دارد.ارزشیابی این درس در دو بخش انجام می گیرد. بخش اول. ارزشیابی مستمر؛ شامل: 1 قرائت صحیح آیات شریفه: 4 نمره 2 انجام فعالیت های داخل درس )مانند تدبّر در قرآن، فعالیت کلاسی و...( و پرسش از متن:8 نمره) 3 حضور فعال در فرایند تدریس و مشارکت در گفت و گوهای کلاسی: 5 نمره 4 پاسخ به سؤال های بخش اندیشه و تحقیق: 3 نمره بخش دوم. ارزشیابی پایانی: این ارزشیابی در پایان هر نیم سال انجام می گیرد كه شامل دو بخش است: 1- آزمون كتبی 2- قرائت آیات. در آزمون كتبی، سؤال ها باید بر اساس رویكرد كلی محتوای آموزشی؛ یعنی،فهمیدن، نه حفظ كردن، استوار باشد. باید محورهای كلیدی و اصلی محتوای كتاب، محور آزمون باشد و از نكات حاشیه ای و فرعی نباید برای طرح سؤال استفاده شود. آزمون كتبی، 16 نمره دارد. 4 نمره از ارزشیابی پایانی به قرائت صحیح دانش آموزان اختصاص دارد.

رایگان

همه نظرها

میانگین امتیازها

برای فیلتر نظرها، یک ردیف از پایین انتخاب کنید

0

0

0

0

0

0

مجموع

میانگین امتیاز کاربران

نظرهای این کتاب

نظرتان را با دیگر خوانندگان به اشتراک بگذارید

اطلاعات بیشتر

فهرست مطالب

کتاب‌های پیشنهادی

بر اساس کتاب هایی که پسندیده یا خوانده اید

logo

کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به شرکت مهندسی فرآیدا بوده و هرگونه استفاده غیر معمول از محتویات این سایت، پیگرد قانونی دارد.