Book icon with persian name of Pubnito
فروشگاه
کتابخانه

سبد خرید


تعداد کل:0

فارسی (2)

فارسی (2)

گروه نویسندگان دفتر تألیف کتاب های درسی

ای نام تو بهترين سرآغاز بي نام تو نامه كی كنم باز آثار ادبی ايران، آيينۀ انديشه ها، باورها، هنرمندي ها و عظمت روحي و معنوي ملتّي است كه از ديرباز تاكنون، بالنده و شكوفا از گذرگاه حادثه ها و خطر گاه ها گذشته و به امروز رسيده است. برگ برگ ادب و فرهنگ ايران زمين، جلوه گاه آثار منظوم و منثور فرهيختگان انديشه ورزي چون فردوسی، ناصر خسرو، غزّالی، بيهقی، سنایی، عطّار، مولانا، سعدی، حافظ، بيدل،دهخدا و... است كه با بهره گيري از زلال فرهنگ اسلامي یادگار نهاده اند. مطالعۀ دقيق و عميق اين آثار، جان را طراوت مي بخشد، روح را به افق های شفاف و روشن پرواز مي دهد و ذهن و ضمير را شكوفا و بارور مي سازد. برنامۀ درسی زبان و ادبيات فارسی در نظام آموزشی ايران اسلامی، جايگاهی ارزشمند دارد؛چرا كه از يك سو حافظ ميراث فرهنگی و از سوی ديگر مؤثرّترين ابزار انتقال علوم، معارف،ارزش هاي اعتقادي، فرهنگي و ملی است.ای نام تو بهترين سرآغاز بي نام تو نامه كی كنم باز آثار ادبی ايران، آيينۀ انديشه ها، باورها، هنرمندي ها و عظمت روحي و معنوي ملتّي است كه از ديرباز تاكنون، بالنده و شكوفا از گذرگاه حادثه ها و خطر گاه ها گذشته و به امروز رسيده است. برگ برگ ادب و فرهنگ ايران زمين، جلوه گاه آثار منظوم و منثور فرهيختگان انديشه ورزي چون فردوسی، ناصر خسرو، غزّالی، بيهقی، سنایی، عطّار، مولانا، سعدی، حافظ، بيدل،دهخدا و... است كه با بهره گيري از زلال فرهنگ اسلامي یادگار نهاده اند. مطالعۀ دقيق و عميق اين آثار، جان را طراوت مي بخشد، روح را به افق های شفاف و روشن پرواز مي دهد و ذهن و ضمير را شكوفا و بارور مي سازد. برنامۀ درسی زبان و ادبيات فارسی در نظام آموزشی ايران اسلامی، جايگاهی ارزشمند دارد؛چرا كه از يك سو حافظ ميراث فرهنگی و از سوی ديگر مؤثرّترين ابزار انتقال علوم، معارف،ارزش هاي اعتقادي، فرهنگي و ملی است.

رایگان

همه نظرها

میانگین امتیازها

برای فیلتر نظرها، یک ردیف از پایین انتخاب کنید

0

0

0

0

0

0

مجموع

میانگین امتیاز کاربران

نظرهای این کتاب

نظرتان را با دیگر خوانندگان به اشتراک بگذارید

اطلاعات بیشتر

فهرست مطالب

کتاب‌های پیشنهادی

بر اساس کتاب هایی که پسندیده یا خوانده اید

logo

کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به شرکت مهندسی فرآیدا بوده و هرگونه استفاده غیر معمول از محتویات این سایت، پیگرد قانونی دارد.