فروشگاه
کتابخانه

سبد خرید


تعداد کل:

0

فلسفه (2)

فلسفه (2)

گروه نویسندگان دفتر تألیف کتاب های درسی

کتابی که در پیش رو دارید، به منظور همسوسازی کتاب های درسی دورۀ متوسطه با اهداف برنامۀ درسی ملی تألیف شده است و هدف اصلی آن تقویت تفکر فلسفی و توانایی شما در حل مسائل فلسفی با توجه به نظرات فیلسوفان بزرگ و صاحب نام می باشد. شایسته است هنگام مطالعه این کتاب به نکات زیر توجه داشته باشید: 1 در برنامۀ جدید درس های منطق و فلسفه، درس منطق در سال دهم و درس فلسفه) ١( در سال یازدهم و درس فلسفه ) ٢( در سال دوازدهم تدریس می شود. درس منطق مهارت تفکر و درست اندیشیدن را تقویت می کند و آمادگی لازم را برای ورود فلسفه فراهم می سازد. 2 ا ین کتاب، مانند کتاب سال یازدهم، در بستری موضوعی تاریخی تألیف شده تا در ضمن طرح موضوعاتا ساسی فلسفه، چگونگی فرایند و شکل گیری دیدگاه های مربوط به هر موضوعی نیز تبیین گردد و با نقادی و مقایسۀ دیدگاه ها، فرصت تفکر و اندیشه ورزی نیز به دست آید و قدرت انتخاب و ارزیابی تقویت گردد. 3 ا ین کتاب شامل سه بخش است. بخش اوّل دربارۀ وجود و برخی مسائل مربوط به وجود است. بخش دوم برخی مسائل مربوط به فلسفه های مضاف را طرح می کند. در بخش سوم نیز تاریخی مختصر از جریان فلسفه در جهان اسلام آمده است. 4 آموزش درس باید در فضایی فعال و با مشارکت و همکاری شما اتفاق بیفتد تا مهارت تفکر در مسائل فلسفی تقویت گردد. به همین جهت در متن هر درس تعدادی فعالیت پیش بینی شده که به صورت گروهی یا انفرادی انجام می شود. برخی از این فعالیت ها مقدمۀ ورود به متن یا ادامه متن و نتیجه گیری از متن می باشد و بدون انجام آنها، متن درس به خوبی فهمیده نمی شود. لذا بخشی از نمرۀ مستمر به انجام این فعالیت ها اختصاص دارد. فعالیت هایی که واگرا هستند و جواب معین ندارند، با علامت * مشخص شده اند. در آزمون های کتبی و آزمون های سراسری نباید از این فعالیت ها سؤال طراحی شود. 5 در حاشیۀ کتاب، موارد متنوعی از قبیل معرفی فیلسوفان، آشنایی با آثار آنها و نکاتی که جنبۀ تکمیلی نسبت به درس دارند آمده است. شایسته است در هنگام تدریس و مطالعۀ درس، حاشیه ها نیز مطالعه شود تا دانش عمومی شما نسبت به محتوای درس افزایش یابد. طرح سؤال از این حاشیه در امتحانات پایانی و آزمون های سراسری ممنوع است، زیرا مربوط به دانش اضافی است و محتوای الزامی محسوب نمی شود....کتابی که در پیش رو دارید، به منظور همسوسازی کتاب های درسی دورۀ متوسطه با اهداف برنامۀ درسی ملی تألیف شده است و هدف اصلی آن تقویت تفکر فلسفی و توانایی شما در حل مسائل فلسفی با توجه به نظرات فیلسوفان بزرگ و صاحب نام می باشد. شایسته است هنگام مطالعه این کتاب به نکات زیر توجه داشته باشید: 1 در برنامۀ جدید درس های منطق و فلسفه، درس منطق در سال دهم و درس فلسفه) ١( در سال یازدهم و درس فلسفه ) ٢( در سال دوازدهم تدریس می شود. درس منطق مهارت تفکر و درست اندیشیدن را تقویت می کند و آمادگی لازم را برای ورود فلسفه فراهم می سازد. 2 ا ین کتاب، مانند کتاب سال یازدهم، در بستری موضوعی تاریخی تألیف شده تا در ضمن طرح موضوعاتا ساسی فلسفه، چگونگی فرایند و شکل گیری دیدگاه های مربوط به هر موضوعی نیز تبیین گردد و با نقادی و مقایسۀ دیدگاه ها، فرصت تفکر و اندیشه ورزی نیز به دست آید و قدرت انتخاب و ارزیابی تقویت گردد. 3 ا ین کتاب شامل سه بخش است. بخش اوّل دربارۀ وجود و برخی مسائل مربوط به وجود است. بخش دوم برخی مسائل مربوط به فلسفه های مضاف را طرح می کند. در بخش سوم نیز تاریخی مختصر از جریان فلسفه در جهان اسلام آمده است. 4 آموزش درس باید در فضایی فعال و با مشارکت و همکاری شما اتفاق بیفتد تا مهارت تفکر در مسائل فلسفی تقویت گردد. به همین جهت در متن هر درس تعدادی فعالیت پیش بینی شده که به صورت گروهی یا انفرادی انجام می شود. برخی از این فعالیت ها مقدمۀ ورود به متن یا ادامه متن و نتیجه گیری از متن می باشد و بدون انجام آنها، متن درس به خوبی فهمیده نمی شود. لذا بخشی از نمرۀ مستمر به انجام این فعالیت ها اختصاص دارد. فعالیت هایی که واگرا هستند و جواب معین ندارند، با علامت * مشخص شده اند. در آزمون های کتبی و آزمون های سراسری نباید از این فعالیت ها سؤال طراحی شود. 5 در حاشیۀ کتاب، موارد متنوعی از قبیل معرفی فیلسوفان، آشنایی با آثار آنها و نکاتی که جنبۀ تکمیلی نسبت به درس دارند آمده است. شایسته است در هنگام تدریس و مطالعۀ درس، حاشیه ها نیز مطالعه شود تا دانش عمومی شما نسبت به محتوای درس افزایش یابد. طرح سؤال از این حاشیه در امتحانات پایانی و آزمون های سراسری ممنوع است، زیرا مربوط به دانش اضافی است و محتوای الزامی محسوب نمی شود....

رایگان

همه نظرها

میانگین امتیازها

برای فیلتر نظرها، یک ردیف از پایین انتخاب کنید

0

0

0

0

0

0

مجموع

میانگین امتیاز کاربران

نظرهای این کتاب

نظرتان را با دیگر خوانندگان به اشتراک بگذارید

اطلاعات بیشتر

فهرست مطالب

کتاب‌های پیشنهادی

بر اساس کتاب هایی که پسندیده یا خوانده اید

logo

فارسی

کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به شرکت مهندسی فرآیدا بوده و هرگونه استفاده غیر معمول از محتویات این سایت، پیگرد قانونی دارد.

Download android app