Book icon with persian name of Pubnito
فروشگاهکتابخانه

سبد خرید


تعداد کل:0

جغرافیا (3)

جغرافیا (3)

گروه نویسندگان دفتر تألیف کتاب های درسی

خداوند متعال را سپاس می گوییم که به لطف او توانستیم کتاب جغرافیای پایۀ دوازدهم را به شما تقدیم کنیم. در سند برنامۀ درسی ملی، در بخش ضرورت و کارکرد حوزۀ تربیت و یادگیری علوم انسانی و مطالعات اجتماعی بر مطالعۀ محیط طبیعی و انسانی و ایجاد شایستگی ها و توانمندی های لازم برای مواجهۀ مسئولانه با مسائل و چالش های محیطی، سیاسی و اجتماعی در سطوح محلی تا ملّی تأکید شده است. یکی از سه مفهوم کلیدی راهنمای حوزه نیز تعامل انسان و محیط است که قابلیت حصول از طریق درس جغرافیا را دارند. کتاب جغرافیای دوازدهم شامل سه فصل و شش درس است. در فصل اول، موضوع سکونتگاه های روستایی و شهری به عنوان کانون تمرکز زندگی و فعالیت های جوامع انسانی مطرح می شود. فصل دوم به موضوع شبکه های حمل و نقل و ارتباط بین کانون های روستایی و شهری اختصاص دارد که عامل ادامة حیات و فعالیت های اقتصادی است. سکونتگاه های انسانی و شبکه های حمل و نقل همواره در معرض تهدید انواع مخاطرات طبیعی هستند و لازم است در پیشگیری و مقابله با این مخاطرات، مدیریت شود. پس، در فصل سوم موضوع مخاطرات طبیعی و مدیریت آنها مطرح شده است. هر سه موضوع پیوند نزدیکی با زندگی واقعی دانش آموزان دارند و مفاهیم و مهارت های کاربردی در زندگی را در اختیار آنها می گذارند. مقیاس محتوای کتاب عمومی و جهان است؛ هرچند در دروس مختلف به نمونه هایی در سطح ملّی (کشور ایران) اشاره شده است. برای تحقق اهداف و ایجاد شایستگی های لازم در دانش آموزان، انتظار می رود همچون سال گذشته، به مثلث یادگیری مطلوب و سه ضلع آن یعنی طراحی آموزشی، رسانه های پر شمار و برون داد های یادگیری و ارائۀ دانش آموزان توجه کنید و فرایندهای یاددهی یادگیری را بر مبنای توجه به این اضلاع ساماندهی کنید و به پیش ببرید.خداوند متعال را سپاس می گوییم که به لطف او توانستیم کتاب جغرافیای پایۀ دوازدهم را به شما تقدیم کنیم. در سند برنامۀ درسی ملی، در بخش ضرورت و کارکرد حوزۀ تربیت و یادگیری علوم انسانی و مطالعات اجتماعی بر مطالعۀ محیط طبیعی و انسانی و ایجاد شایستگی ها و توانمندی های لازم برای مواجهۀ مسئولانه با مسائل و چالش های محیطی، سیاسی و اجتماعی در سطوح محلی تا ملّی تأکید شده است. یکی از سه مفهوم کلیدی راهنمای حوزه نیز تعامل انسان و محیط است که قابلیت حصول از طریق درس جغرافیا را دارند. کتاب جغرافیای دوازدهم شامل سه فصل و شش درس است. در فصل اول، موضوع سکونتگاه های روستایی و شهری به عنوان کانون تمرکز زندگی و فعالیت های جوامع انسانی مطرح می شود. فصل دوم به موضوع شبکه های حمل و نقل و ارتباط بین کانون های روستایی و شهری اختصاص دارد که عامل ادامة حیات و فعالیت های اقتصادی است. سکونتگاه های انسانی و شبکه های حمل و نقل همواره در معرض تهدید انواع مخاطرات طبیعی هستند و لازم است در پیشگیری و مقابله با این مخاطرات، مدیریت شود. پس، در فصل سوم موضوع مخاطرات طبیعی و مدیریت آنها مطرح شده است. هر سه موضوع پیوند نزدیکی با زندگی واقعی دانش آموزان دارند و مفاهیم و مهارت های کاربردی در زندگی را در اختیار آنها می گذارند. مقیاس محتوای کتاب عمومی و جهان است؛ هرچند در دروس مختلف به نمونه هایی در سطح ملّی (کشور ایران) اشاره شده است. برای تحقق اهداف و ایجاد شایستگی های لازم در دانش آموزان، انتظار می رود همچون سال گذشته، به مثلث یادگیری مطلوب و سه ضلع آن یعنی طراحی آموزشی، رسانه های پر شمار و برون داد های یادگیری و ارائۀ دانش آموزان توجه کنید و فرایندهای یاددهی یادگیری را بر مبنای توجه به این اضلاع ساماندهی کنید و به پیش ببرید.

رایگان

همه نظرها

میانگین امتیازها

برای فیلتر نظرها، یک ردیف از پایین انتخاب کنید

0

0

0

0

0

0

مجموع

میانگین امتیاز کاربران

نظرهای این کتاب

نظرتان را با دیگر خوانندگان به اشتراک بگذارید

اطلاعات بیشتر

فهرست مطالب

کتاب‌های پیشنهادی

بر اساس کتاب هایی که پسندیده یا خوانده اید

logo

کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به شرکت مهندسی فرآیدا بوده و هرگونه استفاده غیر معمول از محتویات این سایت، پیگرد قانونی دارد.