Book icon with persian name of Pubnito
فروشگاهکتابخانه

سبد خرید


تعداد کل:0

هندسه (1)

هندسه (1)

گروه نویسندگان دفتر تألیف کتاب های درسی

قلمرو آموزش ریاضی از یک سو درک مفاهیم ریاضی شامل اعداد و محاسبات عددی، جبر و نمایش نمادین )الگوها، رابطه ها، تابع ها(، هندسه و اندازه گیری، داده ها و آمار و احتمال را در بر می گیرد و از سوی دیگر در این حوزه، دانش آموزان باید با فرایندهای ریاضی نظیر حل مسئله و به کارگیری راهبرد های حل مسئله، مدل سازی، استدلال، تفکر نقاد و استدلال منطقی، تفکر تجسمی یا دیداری، تفکر خلاق، اتصال و پیوندهای موضوعی و مفهومی ریاضی، گفتمان ریاضی، تصمیم گیری و تصمیم سازی، تخمین زدن و دقت یافتن آشنا شوند و در آنها مهارت یابند )سند برنامه درسی ملی(. از دید برخی پژوهشگران، هندسه، توانایی مشاهده کردن، تصور کردن و فکر کردن است. تقویت تفکر و حس زیبایی شناسی از موضوعاتی است که آموزش هندسه به دنبال آن است. از آنجا که موضوع هندسه بررسی فضا و شکل ها است و همهٔ پدیده ها در فضا رخ می دهند، هندسه به گونه ای زمینهٔ همهٔ علوم طبیعی است. همچنین هندسه بستر مناسب بروز و تقویت خلاقیت و تخیل انسان را فراهم می آورد. برخی اهداف مهم آموزش هندسه به قرار زیر است: زمینه سازیِ تقویت ذهن، خلاقیت و استدلال دانش آموزان؛ تقویت قدرت درک هنر و حس زیبایی شناسی؛ به کارگیری هندسه در زندگی روزمره؛ آشنایی با آثار هنری برجسته و درک ایده های هندسی آنها؛ شناسایی و تحلیل ویژگی های شکل های هندسی در صفحه و فضا؛ تقویت تفکر تجسمی و مدل سازی هندسی در حل مسائل...قلمرو آموزش ریاضی از یک سو درک مفاهیم ریاضی شامل اعداد و محاسبات عددی، جبر و نمایش نمادین )الگوها، رابطه ها، تابع ها(، هندسه و اندازه گیری، داده ها و آمار و احتمال را در بر می گیرد و از سوی دیگر در این حوزه، دانش آموزان باید با فرایندهای ریاضی نظیر حل مسئله و به کارگیری راهبرد های حل مسئله، مدل سازی، استدلال، تفکر نقاد و استدلال منطقی، تفکر تجسمی یا دیداری، تفکر خلاق، اتصال و پیوندهای موضوعی و مفهومی ریاضی، گفتمان ریاضی، تصمیم گیری و تصمیم سازی، تخمین زدن و دقت یافتن آشنا شوند و در آنها مهارت یابند )سند برنامه درسی ملی(. از دید برخی پژوهشگران، هندسه، توانایی مشاهده کردن، تصور کردن و فکر کردن است. تقویت تفکر و حس زیبایی شناسی از موضوعاتی است که آموزش هندسه به دنبال آن است. از آنجا که موضوع هندسه بررسی فضا و شکل ها است و همهٔ پدیده ها در فضا رخ می دهند، هندسه به گونه ای زمینهٔ همهٔ علوم طبیعی است. همچنین هندسه بستر مناسب بروز و تقویت خلاقیت و تخیل انسان را فراهم می آورد. برخی اهداف مهم آموزش هندسه به قرار زیر است: زمینه سازیِ تقویت ذهن، خلاقیت و استدلال دانش آموزان؛ تقویت قدرت درک هنر و حس زیبایی شناسی؛ به کارگیری هندسه در زندگی روزمره؛ آشنایی با آثار هنری برجسته و درک ایده های هندسی آنها؛ شناسایی و تحلیل ویژگی های شکل های هندسی در صفحه و فضا؛ تقویت تفکر تجسمی و مدل سازی هندسی در حل مسائل...

رایگان

همه نظرها

میانگین امتیازها

برای فیلتر نظرها، یک ردیف از پایین انتخاب کنید

0

0

0

0

0

0

مجموع

میانگین امتیاز کاربران

نظرهای این کتاب

نظرتان را با دیگر خوانندگان به اشتراک بگذارید

اطلاعات بیشتر

فهرست مطالب

کتاب‌های پیشنهادی

بر اساس کتاب هایی که پسندیده یا خوانده اید

logo

کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به شرکت مهندسی فرآیدا بوده و هرگونه استفاده غیر معمول از محتویات این سایت، پیگرد قانونی دارد.