Book icon with persian name of Pubnito
فروشگاهکتابخانه

سبد خرید


تعداد کل:0

شیمی 3 (تعاملی)

شیمی 3 (تعاملی)

گروه مولفین لرنیتو

در شیمی 1 با پیدایش عنصرها و رفتار آنها، هواکره و اجزای سازنده و در پایان با اهمیت و نقش کلیدی آب در زندگی آشنا شدید. از آنجا که هوا و آب دو نیاز حیاتی برای زندگی و ادامۀ آن هستند می توان پس از این دو، برداشت از منابع زمینی برای تهیۀ غذا و پوشاک را برای زندگی ضروری دانست. در این راستا کتاب شیمی 2 در سه فصل با عنوان های قدر هدایای زمینی را بدانیم، در پی غذای سالم و پوشاک نیازی پایان ناپذیر تألیف شده است. به دنبال شیمی 1 و 2، در آخرین کتاب شیمی دورۀ دوم متوسطه، فصل های «مولکول ها در خدمت تندرستی « ،» آسایش و رفاه در سایه شیمی « ،» شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری » و «شیمی راهی به سوی آینده روشن تر » تألیف شده است. از آنجا که انتظار می رود، دانش آموزان پس از یادگیری مفاهیم شیمی، بتوانند آموخته های خود را برای حل مسائل زندگی به ویژه درموقعیت های جدید به کار گیرند، در فصل پایانی این کتاب نمونه هایی از مسائل پیش روی جوامع همراه با راه حل نگارش شده است. نگارشی که در آن رویکرد زیست فناورانه مورد توجه قرار گرفته است. هر فصل با رویکرد زمینه محور به رشته تحریر درآمده و دانش شیمی بر اساس نیازها، تجربیات و رویدادهای زندگی آموزش داده می شود...در شیمی 1 با پیدایش عنصرها و رفتار آنها، هواکره و اجزای سازنده و در پایان با اهمیت و نقش کلیدی آب در زندگی آشنا شدید. از آنجا که هوا و آب دو نیاز حیاتی برای زندگی و ادامۀ آن هستند می توان پس از این دو، برداشت از منابع زمینی برای تهیۀ غذا و پوشاک را برای زندگی ضروری دانست. در این راستا کتاب شیمی 2 در سه فصل با عنوان های قدر هدایای زمینی را بدانیم، در پی غذای سالم و پوشاک نیازی پایان ناپذیر تألیف شده است. به دنبال شیمی 1 و 2، در آخرین کتاب شیمی دورۀ دوم متوسطه، فصل های «مولکول ها در خدمت تندرستی « ،» آسایش و رفاه در سایه شیمی « ،» شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری » و «شیمی راهی به سوی آینده روشن تر » تألیف شده است. از آنجا که انتظار می رود، دانش آموزان پس از یادگیری مفاهیم شیمی، بتوانند آموخته های خود را برای حل مسائل زندگی به ویژه درموقعیت های جدید به کار گیرند، در فصل پایانی این کتاب نمونه هایی از مسائل پیش روی جوامع همراه با راه حل نگارش شده است. نگارشی که در آن رویکرد زیست فناورانه مورد توجه قرار گرفته است. هر فصل با رویکرد زمینه محور به رشته تحریر درآمده و دانش شیمی بر اساس نیازها، تجربیات و رویدادهای زندگی آموزش داده می شود...

رایگان

همه نظرها

میانگین امتیازها

برای فیلتر نظرها، یک ردیف از پایین انتخاب کنید

0

0

0

0

0

0

مجموع

میانگین امتیاز کاربران

نظرهای این کتاب

نظرتان را با دیگر خوانندگان به اشتراک بگذارید

اطلاعات بیشتر

فهرست مطالب

کتاب‌های پیشنهادی

بر اساس کتاب هایی که پسندیده یا خوانده اید

logo

کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به شرکت مهندسی فرآیدا بوده و هرگونه استفاده غیر معمول از محتویات این سایت، پیگرد قانونی دارد.