Book icon with persian name of Pubnito
فروشگاهکتابخانه

سبد خرید


تعداد کل:0

الکتریسیته ساکن

الکتریسیته ساکن

گروه مولفین لرنیتو

این کتاب شامل محتوای زیر از کتاب 11 است: 1- بار الکتریکی 2- پایستگی و کوانتیده بودن بار الکتریکی 3- قانون کولن (تعریف و رابطه، برهم نهی نیروهای الکتروستاتیکی) 4- میدان الکتریکی 5- میدان الکتریکی حاصل از یک ذره باردار (رابطه، برهم نهی میدان های الکتریکی) خطوط میدان الکتریکی (قواعد رسم خطوط میدان، میدان الکتریکی یکنواخت، نیروی وارد بر بار در یک میدان الکتریکی) 6- انرژی پتانسیل الکتریکی 7- پتانسیل الکتریکی (تعریف، رابطه اختلاف پتانسیل دو نقطه و اندازه میدان الکتریکی، کار انجام شده توسط نیروی خارجی) 8- میدان الکتریکی در داخل رساناها (توزیع بار الکتریکی در رسانا، جسم رسانا در میدان الکتریکی، چگالی سطحی بار الکتریکی رسانا) 9- خازن (تعریف، باردار کردن خازن، ظرفیت خازن) 10- خازن با دی الکتریک (مقدمه، فروریزش الکتریکی) 11- انرژی خازن این کتاب شامل محتوای زیر از کتاب 11 است: 1- بار الکتریکی 2- پایستگی و کوانتیده بودن بار الکتریکی 3- قانون کولن (تعریف و رابطه، برهم نهی نیروهای الکتروستاتیکی) 4- میدان الکتریکی 5- میدان الکتریکی حاصل از یک ذره باردار (رابطه، برهم نهی میدان های الکتریکی) خطوط میدان الکتریکی (قواعد رسم خطوط میدان، میدان الکتریکی یکنواخت، نیروی وارد بر بار در یک میدان الکتریکی) 6- انرژی پتانسیل الکتریکی 7- پتانسیل الکتریکی (تعریف، رابطه اختلاف پتانسیل دو نقطه و اندازه میدان الکتریکی، کار انجام شده توسط نیروی خارجی) 8- میدان الکتریکی در داخل رساناها (توزیع بار الکتریکی در رسانا، جسم رسانا در میدان الکتریکی، چگالی سطحی بار الکتریکی رسانا) 9- خازن (تعریف، باردار کردن خازن، ظرفیت خازن) 10- خازن با دی الکتریک (مقدمه، فروریزش الکتریکی) 11- انرژی خازن

مجوز کتاب

تومان 110000

باهم خریداری شده

این کتاب در 1 بسته دیگر هم موجود است

قیمت کل این بسته:

تومان 3150000

همه نظرها

میانگین امتیازها

برای فیلتر نظرها، یک ردیف از پایین انتخاب کنید

0

0

0

0

0

0

مجموع

میانگین امتیاز کاربران

نظرهای این کتاب

نظرتان را با دیگر خوانندگان به اشتراک بگذارید

اطلاعات بیشتر

فهرست مطالب

کتاب‌های پیشنهادی

بر اساس کتاب هایی که پسندیده یا خوانده اید

logo

کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به شرکت مهندسی فرآیدا بوده و هرگونه استفاده غیر معمول از محتویات این سایت، پیگرد قانونی دارد.