Book icon with persian name of Pubnito
فروشگاه
کتابخانه

سبد خرید


تعداد کل:0

شیمی جهان زنده

شیمی جهان زنده

گروه مولفین لرنیتو

این کتاب شامل محتوای زیر از پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم است : 1- نفت، هدیه ای شگفت انگیز (یازدهم) 2- نفت، ماده ای که اقتصاد جهان را دگرگون ساخت (یازدهم) 3- کربن، اساس استخوان بندی هیدروكربن ها (یازدهم) 4- آلکان‌ها، هیدروكربن‌هایی با یک پیوند دوگانه (یازدهم) 5- نامگذاری الکانها (یازدهم) 6- آلکن‌ها، هیدروكربن‌هایی با یک پیوند دوگانه (یازدهم) 7- آلكین‌ها، سیرنشده تر از آلكن‌ها (یازدهم) 8- هیدروکربن‌های حلقوی (یازدهم) 9- اکسیدها، در فراوردههای سوختن (دهم) 10- پوشاک، نیاری پایان ناپذیر (یازدهم) 11- الیاف و درشت مولکولها (یازدهم) 12- پلیمری شدن (بسپارش) (یازدهم) 13- پلی استرها (یازدهم) 14- الکل‌ها و اسیدها (یازدهم) 15- واکنش استری شدن (یازدهم) 16- پلی آمیدها (یازدهم) 17- پلیمرها، ماندگار یا تخریب پذیر (یازدهم) 18- پلیمر سبز (یازدهم) 19- به دنبال هوای پاک (دوازدهم) 20- گروه عاملی، کلید سنتز مولکولهای آلی (دوازدهم) 21- ساخت بطری آب (دوازدهم) این کتاب شامل محتوای زیر از پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم است : 1- نفت، هدیه ای شگفت انگیز (یازدهم) 2- نفت، ماده ای که اقتصاد جهان را دگرگون ساخت (یازدهم) 3- کربن، اساس استخوان بندی هیدروكربن ها (یازدهم) 4- آلکان‌ها، هیدروكربن‌هایی با یک پیوند دوگانه (یازدهم) 5- نامگذاری الکانها (یازدهم) 6- آلکن‌ها، هیدروكربن‌هایی با یک پیوند دوگانه (یازدهم) 7- آلكین‌ها، سیرنشده تر از آلكن‌ها (یازدهم) 8- هیدروکربن‌های حلقوی (یازدهم) 9- اکسیدها، در فراوردههای سوختن (دهم) 10- پوشاک، نیاری پایان ناپذیر (یازدهم) 11- الیاف و درشت مولکولها (یازدهم) 12- پلیمری شدن (بسپارش) (یازدهم) 13- پلی استرها (یازدهم) 14- الکل‌ها و اسیدها (یازدهم) 15- واکنش استری شدن (یازدهم) 16- پلی آمیدها (یازدهم) 17- پلیمرها، ماندگار یا تخریب پذیر (یازدهم) 18- پلیمر سبز (یازدهم) 19- به دنبال هوای پاک (دوازدهم) 20- گروه عاملی، کلید سنتز مولکولهای آلی (دوازدهم) 21- ساخت بطری آب (دوازدهم)

مجوز کتاب

تومان 110000

باهم خریداری شده

این کتاب در 1 بسته دیگر هم موجود است

قیمت کل این بسته:

تومان 3150000

همه نظرها

میانگین امتیازها

برای فیلتر نظرها، یک ردیف از پایین انتخاب کنید

0

0

0

0

0

0

مجموع

میانگین امتیاز کاربران

نظرهای این کتاب

نظرتان را با دیگر خوانندگان به اشتراک بگذارید

اطلاعات بیشتر

فهرست مطالب

کتاب‌های پیشنهادی

بر اساس کتاب هایی که پسندیده یا خوانده اید

logo

کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به شرکت مهندسی فرآیدا بوده و هرگونه استفاده غیر معمول از محتویات این سایت، پیگرد قانونی دارد.